Inspiration Point

 

Zapytania ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 8 sierpnia 2018r.

Dzień dobry,

w związku z zapytaniem ofertowym ogłoszonym dnia 23 lipca 2018r. - dotyczącym wykonania tablic informacyjnych (inwestycja „Rewitalizacja Kompleksu Pałacowo – Parkowego Donnersmarckow wraz z terenami przyległymi – etap I”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ) Inspiartion Point S. A. zawiadamia o wyborze oferty firmy:

Fischer Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 7E.

 

Do daty składania ofert wpłynęła: jedna oferta.
Nazwa Oferenta: Fischer Sp. z o.o.
Kwota netto: 1 100,00 zł (80 pkt.)
Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury (0 pkt.)
Termin wykonania: 7 dni od daty podpisania umowy.
Łącznie ilość uzyskanych punktów: 80 pkt.

 

Bardzo dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe z dnia 23 lipca 2018r.

W związku z realizowaną inwestycją „Rewitalizacja Kompleksu Pałacowo – Parkowego Donnersmarckow wraz z terenami przyległymi – etap I”, współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Inspiration Point S. A. składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania  tablic informacyjnych

Informacja o zmianie zapytania ofertowego z dnia 29.01.2018

Dzień dobry,

w załączeniu informacja o zmianie zapytania ofertowego z dnia 29 stycznia 2018 roku dot. wykonania projektu budowlanego oraz robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stajni na hotel o standardzie czterogwiazdkowym ze strefą coworkingową oraz dawnego maneżu na salę eventową z restauracją i kawiarnią w parku miejskim w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chopina.

Dzień dobry,

w związku z udziałem w konkursie na dofinansowanie projektu „10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT (189/17), RPO Śląskiego” oraz obowiązkiem wykonania robót budowlanych w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Inspiration Point S. A. składa zapytanie na zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, temat zadania: „Wykonanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stajni na hotel o standardzie czterogwiazdkowym ze strefą coworkingową oraz dawnego maneżu na salę eventową z restauracją i kawiarnią w parku miejskim w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chopina”.

Inspiration Point S.A.

UL. NOWA 32

41-500 CHORZÓW

NIP: 627 - 236 - 04 - 60

REGON: 276706832

BIURO@INSPIRATIONPOINT.PL